DANH MỤC CHÍNH
x
0905 317 889
ĐÁNH GIÁ KN NGHỀ

 

VIỆC LÀM CHO HSSV

 

LIÊN KẾT WEBSITE

Phòng Tài Chính

Trưởng phòng: Đại úy Đinh Tuấn Đức 

Số ĐT: 0982.365.665 

* Chức năng 

Phòng Tài chính là đơn vị thuộc Trường, tham mưu cho Đảng uỷ và Ban Giám hiệu thực hiện công tác Tài chính của Nhà trường ; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên.

* Nhiệm vụ

- Tổ chức, lập kế hoạch dự toán cân đối thu, chi theo nhiệm vụ kế hoạch hàng năm của Nhà trường trình Hiệu trưởng phê duyệt, tiến hành theo dõi, tổ chức thực hiện và báo cáo lên cơ quan cấp trên.

- Căn cứ vào kế hoạch đã được phê duyệt lập phương án phân bổ, giám sát thu, chi, hướng dẫn thông báo cho các phòng, khoa, ban và các Trung tâm thực hiện đúng nguyên tắc và điều lệ công tác tài chính.

- Hàng năm soạn thảo, bổ sung, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp tình hình nhiệm vụ và thực tế sử dụng việc thu, chi của Nhà trường gửi các cơ quan liên quan để quản lý, theo dõi và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức cấp phát, quản lý nguồn thu chặt chẽ, thanh toán và quyết toán kinh phí cho các phòng, khoa, ban và các Trung tâm đào tạo nghề trực thuộc. Từng quý tổng hợp báo cáo quyết toán trình Hiệu trưởng đúng thời gian quy định.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện chế độ kế toán thống kê; phòng, khoa, ban và các Trung tâm đào tạo nghề trực thuộc, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa các trường hợp vi phạm pháp luật, chính sách, chế độ, kỷ luật tài chính.

- Phối hợp quản lý tài sản, nguồn vốn, khấu hao tài sản để đầu tư phương tiện, trang bị để giảng dạy. Sử dụng tiền mặt một cách hiệu quả, tiết kiệm, tham mưu biện pháp chống tiêu cực, lãng phí, thất thoát tài sản công.

- Báo cáo công tác tài chính theo qui định cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường. Thực hiện tổng quyết toán hàng năm lên cơ quan nghiệp vụ cấp trên


 


TỐT NGHIỆP

KỶ YẾU

Cổng TT Điện Tử BQP

CỔNG D V CÔNG BQP

CỔNG TTĐT GIA LAI


TRƯỜNG CAO ĐẲNG SỐ 21 - BQP
2X7W+CC7, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Tel: 0269.655.9747 | Fax: 0269.655.9747 | Email: truongtcn.21@gmail.com

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SỐ 21 - BQP CƠ SỞ 2
22A Dương Quảng Hàm, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Tel: 028.2222.2121 | 098.559.2121 | 0988.031.333 | 0934.773.100