DANH MỤC CHÍNH
x
0905 317 889
ĐÁNH GIÁ KN NGHỀ

 

VIỆC LÀM CHO HSSV

 

LIÊN KẾT WEBSITE

GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO

Phó Trưởng phòng: Đ/c Đại úy Nguyễn Hồng Anh

Số ĐT: 0869.513.579

         

1. Chức năng

Phòng Đào tạo & NCKH tham mưu cho BGH tổ chức thực hiện, quản lý công tác giảng dạy – học tập, nghiên cứu khoa học trong giáo viên, HSSV thông qua các hoạt động trong, ngoài trường theo qui chế đào tạo. 

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hàng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của Nhà trường;

- Lập Kế hoạch tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ; tổ chức khai giảng, bế giảng, thực hành, hội thảo, hội thi, hội nghị về công tác đào tạo;

- Quản lý và tham mưu kịp thời cho Hiệu trưởng về tình hình số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên;

- Quản lý ngân hàng đề thi, quản lý kết quả học tập, rèn luyện của học viên; tổ chức kiểm tra, thanh tra, thi theo đúng quy định;

- Là thư ký hội đồng đào tạo và hội đồng kiểm định chất lượng đào tạo;

- Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê làm báo cáo theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về phát triển đào tạo, mua sắm các trang thiết bị phục vụ đào tạo; cùng với phòng tài chính xây dựng định mức đào tạo từng nghề trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Xây dựng kế hoạch và quản lý huấn luyện quân sự tại chức hàng năm;

- Báo cáo định kỳ và kịp thời những vấn đề liên quan thuộc phạm vi đào tạo;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng;

 


 


TỐT NGHIỆP

KỶ YẾU

Cổng TT Điện Tử BQP

CỔNG D V CÔNG BQP

CỔNG TTĐT GIA LAI


TRƯỜNG CAO ĐẲNG SỐ 21 - BQP
2X7W+CC7, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Tel: 0269.655.9747 | Fax: 0269.655.9747 | Email: truongtcn.21@gmail.com

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SỐ 21 - BQP CƠ SỞ 2
22A Dương Quảng Hàm, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Tel: 028.2222.2121 | 098.559.2121 | 0988.031.333 | 0934.773.100